نوشته های برچسب شده 'کوههای تالش ، فله سیانوسر ،'

گزارش برنامه تمرینی قله سیانوسر – ۱۳۹۴،۱۱،۰۹

29 ژانویه 2016

گزارش برنامه تمرینی قله سیانوسر – ۱۳۹۴،۱۱،۰۹
قله سیانوسر در روستای نعلبند و در مجاورت شهر هشتپر (تالش) قرار دارد ، و از مهمترین قله های نزدیک ، جهت برنامه های تمرینی ه چهار فصل کوهنوردان منطقه است. کرگانرود در پای این کوه جاری بوده و صعود به این قله ۹۴۲ متری (ثبت با دستگاه GPS) تقریبا از منطقه صفر شروع میشود .  جمعه ۹۴،۱۱،۰۹ با تیمی…