نوشته های برچسب شده 'کله قندی'

گزارش صعود قله کله قندی ماسوله، للندیز – ۹۹,۰۵,۲۴

18 آگوست 2020

گزارش صعود قله کله قندی ماسوله، للندیز – ۹۹,۰۵,۲۴
صبحگاه ساعت ۳ از شهر هشتپر تالش، جهت صعود بر قله های کله قندی و آسمانکوه بسمت شهر ماسوله حرکت کردیم، پس از دو ساعت به ماسوله رسیدیم و راس ساعت ۶ در راه للندیز قرار گرفتیم. کمتر از دو ساعت هم به للندیز و چشمه رسیدیم و در کافه محل صبحانه میل کردیم، در ادامه پیمایش قله و در…