نوشته های برچسب شده 'صعود زمستانی قله کلاهو تالش'

گزارش صعود زمستانی قله کلاهو ۹۳/۱۲/۸

1 مارس 2015

گزارش صعود زمستانی قله کلاهو ۹۳/۱۲/۸
کلاهو، قله ای در شمالغرب البرز و از رشته کوههای تالش میباشد، که روستاهای ییلاقی گودول، دران، بیلگو و حسن دییرمانی در دامنه آن واقع است. نوک قله کلاهو بسیار مسطح بوده و به گفته بومیان محل در جنگ جهانی دوم، روسها از فراز این کوه بعنوان مقابله با نیروی هوایی آلمان بهره میبردند.(چاله هایی در بالای کوه بوجود آمده،…