نوشته های برچسب شده 'قله علمکوه'

گزارش صعود قله علمکوه از مسیر حصارچال _ ۹۸,۰۵٫۰۵/۰۴

27 جولای 2019

گزارش صعود قله علمکوه از مسیر حصارچال _ ۹۸,۰۵٫۰۵/۰۴