نوشته های برچسب شده 'قله جنگلی سیانوسر'

برنامه کوهپیمایی قله سیانوسر (تالش) – ۱۳۹۲,۰۶,۰۸

30 آگوست 2013

برنامه کوهپیمایی قله سیانوسر (تالش) – ۱۳۹۲,۰۶,۰۸
  در اولین جمعه از شهریور ۱۳۹۲ گروه برای اجرای برنامه ای تمرینی به کوه سیانوسر عازم شد.  از شهر هشتپر (تالش) به طرف روستای ریک حرکت کردیم و ساعت ۶/۳۰ در پای کوه از منطقه نعلبند قرار گرفتیم .  کوه تمام جنگلی سیانوسر با ۹۴۲ متر ارتفاع و با برخورداری از تپه ماهورهای جنگلی، مسیرهای دست نخورده و طبیعتی…