نوشته های برچسب شده 'قله جنگلی سیانوسر تالش'

گزارش برنامه تمرینی قله جنگلی سیانوسر ۹۴/۳/۱

22 می 2015

گزارش برنامه تمرینی قله جنگلی سیانوسر ۹۴/۳/۱
در اولین روز خرداد ۱۳۹۴ با تیمی ۷ نفره به منظور آماده سازی نفرات، به سمت کوه جنگلی سیانوسر که در حومه شهر تالش قرار دارد حرکت کردیم. ۶:۰۰ صبح به طرف قله سیانوسر قدم برداشته و پس از ۲ ساعت بر بالای قله رسیدیم.  پس از عکاسی و استراحت به طرف پایین کوه حرکت کردیم، تا یک برنامه تمرینی…