نوشته های برچسب شده 'قله توریشوم ، ماسوله ، صعود مشترک به توریشوم ،'

گزارش صعود همایش قله توریشوم – ماسوله – ۹۴،۱۱،۲۳

12 فوریه 2016

گزارش صعود همایش قله توریشوم – ماسوله – ۹۴،۱۱،۲۳
در صبح جمعه ، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ با تیمی ۷ نفر به اتفاق گروه کوهنوردی معاصر تهران و گروههای هم طناب و گدوک صومعه سرا به طرف قله توریشوم در منطقه ماسوله حرکت کردیم.  کوهنوردان در ساعت ۰۷:۳۰ و به تعداد ۵۰ نفر با میزبانی گروه هم طناب حرکت را آغاز کردند ، و پس از ۲ ساعت با عبور از یک روستا…