نوشته های برچسب شده 'قلعه رودخان فومن ،'

گزارش برنامه قلعه رودخان فومن – ۱۳۹۱،۴،۲

22 ژوئن 2012

گزارش برنامه قلعه رودخان فومن – ۱۳۹۱،۴،۲
صبح خیلی زود جمعه در دومین روز تیرماه ۹۱ از شهر تالش (هشتپر) به طرف شهر فومن و ماسوله براه افتادیم.۷/۳۰ به ماسوله رسیدیم.  پس از عکاسی دوستان و صرف صبحانه در ماسوله به فومن برگشته و در مسیر قلعه رودخان قرار گرفتیم.   .     شرکت کنندگان: فرداد عظیمی – فرشاد عظیمی – غلامرضا ابروش – فرشاد ترابی –…