نوشته های برچسب شده 'صعود زمستانی شاه معلم ماسوله'

گزارش برنامه صعود مشترک شاه معلم ماسوله _ ۱۳۹۳,۱۰,۲۶

16 ژانویه 2015

گزارش برنامه صعود مشترک شاه معلم ماسوله _ ۱۳۹۳,۱۰,۲۶
جمعه ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۰ صبح از شهر هشتپر (تالش) با تیمی ۹ نفره به طرف شهر صومعه سرا براه افتادیم، و در صومعه سرا در کافه ای که ایستگاه صبحانه کوهنوردان گیلانی مسیر قله شاه معلم است به دوستان کوهنوردمان از گروه آسمان برخورد کردیم. ۶:۳۰ به شهر ماسوله رسیده و در راه خاکی شاه معلم قرار گرفتیم. اندکی بعد…