نوشته های برچسب شده 'شاه معلم ماسوله ، صعود از شهر ماسوله به شاه معلم'

گزارش صعود مشترک شاه معلم ماسوله – ۱۳۹۴/۰۹/۲۷

18 دسامبر 2015

گزارش صعود مشترک شاه معلم ماسوله – ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
در آخرین جمعه از آذر ۹۴ و یکی از طولانی ترین شبهای سال در ساعت ۴/۳۰ صبح با تیمی ۵ نفر از شهر هشتپر برای صعود شاه معلم حرکت کردیم ، در فومن به گروه هم طناب صومعه سرا ملحق و در جاده ماسوله قرار گرفتیم .    ماسوله و ساعت ۶/۳۰ صبح طبق معمول با وجود سرما و یخبندان…