نوشته های برچسب شده 'سیانوسر تالش'

گزارش صعود سیانوسر – ۱۳۹۱,۱۱,۱۸

6 فوریه 2013

گزارش صعود سیانوسر – ۱۳۹۱,۱۱,۱۸
  کوه تمام جنگلی سیانوسر با ارتفاع ۹۴۲ متر بلندترین نقطه از کوههای جنگلی اطراف شهر تالش (هشتپر) است که در انتهای راه آسفالت روستای ریک و در منطقه نعلبند قرار دارد.  ارتفاع ۹۴ متر نقطه استارت از پای کوه  سیانوسر است،یعنی صعود از منطقه نزدیک به صفر.  در صبح زود یک روز زمستانی که راه جنگلی سیانوسر هنوز تاریک است دو علاقه…