نوشته های برچسب شده 'روستای گیلده'

برنامه روستای گیلده و آبشار زمرد حویق – ۱۳۹۲,۰۶,۱۱

2 سپتامبر 2013

برنامه روستای گیلده و آبشار زمرد حویق – ۱۳۹۲,۰۶,۱۱
  در یازدهم شهریور ۱۳۹۲ ما گروه گردشگر کادوسیان به منظور اجرای برنامه آبشار لاتون، در راه آستارا،شهر لوندویل و روستای کوته کومه قرار گرفتیم، که بعلت بارندگی شدید راهمان را به طرف گردنه حیران و منطقه توریستی روستای گیلده عوض کردیم.  بارندگی در روستای زیبای گیلده هم، مانع از حرکت گروه به طرف مسیر جنگلی و چشمه آبگرم علی داشی شد. لذا…