نوشته های برچسب شده 'دریابن'

برنامه کوهپیمایی در جنگلهای اسالم – ۱۳۹۵,۰۴,۲۸

19 جولای 2013

برنامه کوهپیمایی در جنگلهای اسالم – ۱۳۹۵,۰۴,۲۸
  اواخر تیر و ماه رمضان بود از سراه خلخال در تالش به سمت جاده خلخال و روستای خرج گیل قرار گرفتیم.در روستای کوچک لوکاتیشون ماشینها را پارک و با ده کوهنورد و یک راه بلد محلی به راه افتادیم. با انبوه درختان جنگل نور آفتابی نمی دیدیم، رودخانه ناو رود اسالم از طرفی و چشمه های سرد فراوان از طرفی دیگر،…