نوشته های برچسب شده 'جهنم دره خطبه سرا'

گزارش برنامه جهنم دره _ خطبه سرا تالش _ ۱۳۹۵,۰۲,۲۳/۲۴

13 می 2016

گزارش برنامه جهنم دره _ خطبه سرا تالش _ ۱۳۹۵,۰۲,۲۳/۲۴
در ظهر پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، با تیمی ۱۰ نفر از شهر تالش (هشتپر) به سمت جهنم دره در ارتفاعات خطبه سرای تالش حرکت کردیم شرکت کنندگان این برنامه:  غلامرضا ابروش – سهراب فولادی (سرپرست) – احمد نجفعلیزاده – فرید رفیعی – محمدرضا نوروزی – عمار اللهیاری – سهیل رحیمی طولارود – امین فتحی – بهمن مراداوغلی – سام (مهمان)…