نوشته های برچسب شده 'تیرو الماس ، تیرَو'

گزارش صعود قله تیرَو ( TIRAV ) – کوههای تالش – ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

18 نوامبر 2015

گزارش صعود قله تیرَو ( TIRAV ) – کوههای تالش – ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
کوه تیرَو ( TIRAV ) در منطقه الماس از رشته کوههای تالش و البرز غربی قرار دارد. برای دسترسی به منطقه الماس میبایست در جاده جنگلی و کوهستانی اسالم به خلخال و یا در جاده پونل به خلخال قرار گرفت، گردنه الماس منطقه ای است بادخیز ، که در اکثر ششماه دوم سال سپیدپوش است. ( در هفته ای که گذشت…