نوشته های برچسب شده 'توچال'

گزارش صعود قله توچال – ۱۳۹۲,۰۵,۲۵

16 آگوست 2013

گزارش صعود قله توچال – ۱۳۹۲,۰۵,۲۵
  در صبح ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ گروه کادوسیان از استان گیلان و شهر تالش در راه قله توچال قرار گرفت . و در ظهر همانروز به شمال تهران و دربند در جنوب قله توچال رسیدیم.  ۱۷/۳۰ از دربند در جهت رایج ترین مسیر (دربند،شیرپلا،سیاهسنگ و قله توچال) قرار گرفتیم . با گذر از مسیر فنی و زیبا، ساعت ۲۰ به پناهگاه…