نوشته های برچسب شده 'برنامه کوهنوردی کادوسیان تالش ،'

برنامه ششماه اول گروه کوهنوردی کادوسیان تالش ۱۳۹۵

20 مارس 2016

برنامه ششماه اول گروه کوهنوردی کادوسیان تالش ۱۳۹۵
جدول برنامه های ششماه اول ۱۳۹۵ ” گروه کوهنوردی کادوسیان تالش “     برای رسیدن به جایی که تا به حال نرسیده ایم، باید از راهی برویم که تا به حال نرفته ایم.                                                      …

جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴

23 سپتامبر 2015

جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴
جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴ جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴ “گروه کوهنوردی کادوسیان تالش”   با قدمهای کوچک نیز میتوان سفرهای بزرگ رفت.