نوشته های برچسب شده 'برف پیمایی در مریان و آق اولر ، کاخ سردار امجد آق اولر ،'

برف پیمایی در مریان و آق اولر – ارتفاعات تالش – ۱۳۹۰،۱۲،۸

27 فوریه 2012

برف پیمایی در مریان و آق اولر – ارتفاعات تالش – ۱۳۹۰،۱۲،۸