نوشته های برچسب شده 'اسپینه'

گزارش صعود قله آسپیناس – حیران، روستای مشند – ۹۷,۰۷,۲۷

19 اکتبر 2018

گزارش صعود قله آسپیناس – حیران، روستای مشند – ۹۷,۰۷,۲۷
  شرح شناسایی مسیر: بعد از صعود گروه کادوسیان به قله آسپیناس در فروردین ۹۴ ، مدتها بود که بدنبال مسیری بجز مسیربسیار طولانی کوته کومه – لاتون به آسپیناس بودیم . هنوز هم تمام گروهها در صعود آسپیناس از همین راه دور آبشار لاتون استفاده میکنند، تا اینکه ما توانستیم به توسط گوگل ارث، خط الراسی را از سمت…