نوشته های برچسب شده 'آبشار نیل جوکندان'

گزارش برنامه آبشار نیل رود جوکندان (تالش) ۹۳،۹،۲۱

12 دسامبر 2014

گزارش برنامه آبشار نیل رود جوکندان (تالش) ۹۳،۹،۲۱
گزارش برنامه آبشار نیل رود جوکندان تالش – ۹۳،۹،۲۱  آبشار تازه شناسایی شده نیل رود در جنگلهای جوکندان شهرستان تالش، از استان گیلان، و در دامنه کوه جنگلی رشکه جی از رشته کوههای تالش واقع است.  جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ، صبح ساعت ۵:۳۰ از شهر هشتپر (تالش) تیم شش نفره گروه کادوسیان به اتفاق جمعی از کوهنوردان خوب منطقه…