نوشته های برچسب شده 'آبشار لاتون ، کوته کومه ، لوندویل ،'

گزارش برنامه زمستانی آبشار لاتون – کوته کومه، لوندویل – ۱۳۹۰،۱۰،۲۸

18 ژانویه 2012

گزارش برنامه زمستانی آبشار لاتون – کوته کومه، لوندویل – ۱۳۹۰،۱۰،۲۸
              جاده خاکی و خلوت آبشار لاتون    کافه عمو خشنود      آقا عادل راهنمای مسلح     آسپیناس    کلبه عمو یدالله   آبشار لاتون، بلندترین آبشار ایران    

گزارش برنامه آبشار لاتون – کوته کومه، لوندویل – ۱۳۸۹،۱۰،۱۰

31 دسامبر 2010

گزارش برنامه آبشار لاتون – کوته کومه، لوندویل – ۱۳۸۹،۱۰،۱۰
  صبحانه در کافه جنگلی عمو خشنود کوهنورد کوهنوردان فهیم و پیشکسوت شهر آستارا، پشت سر ما گام برمی داشتند و از حضور ما (میهمان) در راه آبشار خوشحال بودند کوهنوردان آستارا و جلوداری بزرگ با دهه ها تجربه کوهستان آبشار لاتون ( ۱۰۴ متر ) مرتفع ترین آبشار ایران با جشنی در کنار آبشار، ۱۰ دی روز تولد غلامرضا…