نوشته های برچسب شده 'آبشار لاتون ، لوندویل آستارا ،'

گزارش برنامه آبشار لاتون – ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

8 آوریل 2016

گزارش برنامه آبشار لاتون – ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
در صبح جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۵۹ با تیمی ۱۰ نفر به طرف شهر لوندویل روستای کوته کومه حرکت کردیم.  در راه جنگلی آبشار لاتون و با رسیدن به دوراهی در مسیر زیبای آلمانها قرار گرفتیم ، در بین راه به چشمه ای که استراحتگاهی داشت رسیدیم .   بنا بر نظر سرپرست عزیز ، آقای تیموری دو دسته شده و…

گزارش برنامه آبشار لاتون – لوندویل آستارا – ۱۳۹۰،۰۲،۱۷

7 می 2011

گزارش برنامه آبشار لاتون – لوندویل آستارا – ۱۳۹۰،۰۲،۱۷