بایگانی آگوست, 2020

گزارش صعود بر قله چم چمی – گیلان، کوههای تالش – منطقه طولارود ۹۸,۰۷,۱۹

26 آگوست 2020

گزارش صعود بر قله چم چمی – گیلان، کوههای تالش – منطقه طولارود  ۹۸,۰۷,۱۹
قله چم چمی واقع در منطقه طولارود از شهرستان تالش که در زمره کوههای مرزی بین دو استان گیلان و اردبیل است، تنها از ییلاق شرسول قابل پیمایش بوده و ۲۸۱۰ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد دنیا ارتفاع دارد. با اینکه چهارمین حرکت گروه بسمت چم چمی بود، این کوه دورافتاده اما چشم نواز، کوهی با رنگی خشک اما…

گزارش صعود قله سلنگو، کوههای تالش، ارتفاعات منطقه طولارود – ۹۹,۰۴,۲۰

22 آگوست 2020

گزارش صعود قله سلنگو، کوههای تالش، ارتفاعات منطقه طولارود – ۹۹,۰۴,۲۰
هیچ جایی چنان حس خلوتی را که در سکوت و بلندای کوهستان های بزرگ تجربه میکنیم، بدست نمی آوریم.