بایگانی فوریه, 2016

گزارش صعود همایش قله توریشوم – ماسوله – ۹۴،۱۱،۲۳

12 فوریه 2016

گزارش صعود همایش قله توریشوم – ماسوله – ۹۴،۱۱،۲۳
در صبح جمعه ، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ با تیمی ۷ نفر به اتفاق گروه کوهنوردی معاصر تهران و گروههای هم طناب و گدوک صومعه سرا به طرف قله توریشوم در منطقه ماسوله حرکت کردیم.  کوهنوردان در ساعت ۰۷:۳۰ و به تعداد ۵۰ نفر با میزبانی گروه هم طناب حرکت را آغاز کردند ، و پس از ۲ ساعت با عبور از یک روستا…

گزارش برنامه تمرینی قله سیانوسر – ۱۳۹۴،۱۱،۰۹

29 ژانویه 2016

گزارش برنامه تمرینی قله سیانوسر – ۱۳۹۴،۱۱،۰۹
قله سیانوسر در روستای نعلبند و در مجاورت شهر هشتپر (تالش) قرار دارد ، و از مهمترین قله های نزدیک ، جهت برنامه های تمرینی ه چهار فصل کوهنوردان منطقه است. کرگانرود در پای این کوه جاری بوده و صعود به این قله ۹۴۲ متری (ثبت با دستگاه GPS) تقریبا از منطقه صفر شروع میشود .  جمعه ۹۴،۱۱،۰۹ با تیمی…