بایگانی دسامبر, 2015

گزارش صعود مشترک شاه معلم ماسوله – ۱۳۹۴/۰۹/۲۷

18 دسامبر 2015

گزارش صعود مشترک شاه معلم ماسوله – ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
در آخرین جمعه از آذر ۹۴ و یکی از طولانی ترین شبهای سال در ساعت ۴/۳۰ صبح با تیمی ۵ نفر از شهر هشتپر برای صعود شاه معلم حرکت کردیم ، در فومن به گروه هم طناب صومعه سرا ملحق و در جاده ماسوله قرار گرفتیم .    ماسوله و ساعت ۶/۳۰ صبح طبق معمول با وجود سرما و یخبندان…

گزارش صعود از کوههای تالش ، بلندیهای مریان – ۱۳۹۴/۰۹/۲۱

12 دسامبر 2015

گزارش صعود از کوههای تالش ، بلندیهای مریان – ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
  در صبح شنبه ساعت ۶/۳۰ با تیمی ۴ نفر از شهر تالش در جاده کوهستانی مریان و آق اولر قرار گرفتیم ، پس از ۱ ساعت در روستای حسن دییرمانی که در دامنه قله کلاهو واقع است توقف کردیم .     برخلاف برنامه های پیش تصمیم داشتیم راه قله کلاهو را از مسیری نو و تمام جنگلی بگذرانیم. …