بایگانی نوامبر, 2014

گزارش برنامه صعود زمستانی تیلار _ ۹۳،۸،۱۶

7 نوامبر 2014

گزارش برنامه صعود زمستانی تیلار _ ۹۳،۸،۱۶
جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳ اولین بارش خوب برف در رشته کوههای تالش یک روز قبل به اتفاق افتاد، و ما نیز با وسیله ای شاسی بلند (پاترول) که فقط یارای حرکت در جاده های خاکی و یخزده ارتفاعات تالش است، حرکت کردیم. ساعت ۵:۰۰ صبح با تیمی ۵ نفر از شهر هشتپر حرکت و با گذشتن از روستاهای ییلاقی مریان،…