بایگانی آگوست, 2014

گزارش صعود دماوند جبهه شمالی ۹۳،۵،۲۳

14 آگوست 2014

گزارش صعود دماوند جبهه شمالی ۹۳،۵،۲۳
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۹۳ ساعت ۲۲:۰۰ دو گروه کوهنوردی کلاهو و کادوسیان، از شهر هشتپر (تالش) جهت صعود بر قله دماوند به سمت استان مازندران به راه افتادیم.  با هشت ساعت رانندگی شبانه، ۶:۰۰ صبح به روستای ناندل در لاریجان رسیدیم.  ماشینها را در روستای ناندل پارک و پس از توقفی کوتاه، با نیسانی که کرایه کرده بودیم به سمت…