بایگانی می, 2014

گزارش برنامه صعود آغ داغ خلخال – ۱۳۹۳،۲،۳۰

20 می 2014

گزارش برنامه صعود آغ داغ خلخال – ۱۳۹۳،۲،۳۰
صبح جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ با تیمی ۱۴ نفر از شهر تالش (هشتپر) در جاده کوهستانی اسالم به خلخال قرار گرفتیم.     ساعت ۸:۰۰ در ورودی شهر خلخال به کوهنوردان خوب گروه آسمان صومعه سرا ملحق شدیم، و سپس در جاده هشجین قرار گرفتیم.     قله آغ داغ با ۳۳۰۳ متر ارتفاع  بالاتر از سطح دریاها ، دومین…