بایگانی نوامبر, 2013

گزارش صعود مشترک سبلان ( کلاهو و کادوسیان تالش ) – ۱۳۹۲،۰۸،۱۷

8 نوامبر 2013

گزارش صعود مشترک سبلان ( کلاهو و کادوسیان تالش ) – ۱۳۹۲،۰۸،۱۷
در صبح زود پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ما به اتفاق گروه کوهنوردی کلاهو جهت صعود قله سبلان از شهر هشتپر (تالش) حرکت را آغاز کردیم. پس از توقفی کوتاه در شهر اردبیل در جاده مشکین شهر و سپس در راه شهر کوچک لاهرود و آبگرم شابیل قرار گرفتیم.   اول ظهر به شابیل رسیده و ناهار میل کردیم ، پس…