بایگانی سپتامبر, 2013

برنامه روستای گیلده و آبشار زمرد حویق – ۱۳۹۲,۰۶,۱۱

2 سپتامبر 2013

برنامه روستای گیلده و آبشار زمرد حویق – ۱۳۹۲,۰۶,۱۱
  در یازدهم شهریور ۱۳۹۲ ما گروه گردشگر کادوسیان به منظور اجرای برنامه آبشار لاتون، در راه آستارا،شهر لوندویل و روستای کوته کومه قرار گرفتیم، که بعلت بارندگی شدید راهمان را به طرف گردنه حیران و منطقه توریستی روستای گیلده عوض کردیم.  بارندگی در روستای زیبای گیلده هم، مانع از حرکت گروه به طرف مسیر جنگلی و چشمه آبگرم علی داشی شد. لذا…

برنامه کوهپیمایی قله سیانوسر (تالش) – ۱۳۹۲,۰۶,۰۸

30 آگوست 2013

برنامه کوهپیمایی قله سیانوسر (تالش) – ۱۳۹۲,۰۶,۰۸
  در اولین جمعه از شهریور ۱۳۹۲ گروه برای اجرای برنامه ای تمرینی به کوه سیانوسر عازم شد.  از شهر هشتپر (تالش) به طرف روستای ریک حرکت کردیم و ساعت ۶/۳۰ در پای کوه از منطقه نعلبند قرار گرفتیم .  کوه تمام جنگلی سیانوسر با ۹۴۲ متر ارتفاع و با برخورداری از تپه ماهورهای جنگلی، مسیرهای دست نخورده و طبیعتی…