بایگانی ژانویه, 2013

گزارش کوهپیمایی در ییلاق اسبه هونی (متش) اسالم – ۱۳۹۱,۱۰,۱۶

5 ژانویه 2013

گزارش کوهپیمایی در ییلاق اسبه هونی (متش) اسالم – ۱۳۹۱,۱۰,۱۶
در صبح زود اولین جمعه از دیماه ۱۳۹۱، در مسیر اسالم به خلخال و کوه تیرو TIRAV  (کوههای تالش) قرار گرفتیم.  با عبور از ییلاقات اسالم به منطقه الماس رسیدیم که شرایط یخزدگی شدید گردنه الماس، با متوقف شدن خودروهایمان روبرو شد. لذا مجبور شدیم تا برنامه کوهنوردی قله تیرو را بخاطر جاده و هوای نامساعد کنسل کنیم و گروه را…

زنده یاد مجتبی قناعت شعار – ماسوله ۱۳۹۱،۱۰،۱۴

3 ژانویه 2013

زنده یاد  مجتبی قناعت شعار  – ماسوله ۱۳۹۱،۱۰،۱۴
  شش شبانه روز از مفقود شدن کوهنورد جوان زنده یاد مجتبی قناعت شعار بر اثر حادثه بهمن کوه لاسه سر ماسوله گذشته بود که از کوهنوردان استان گیلان برای جستجوی همنورد مفقود شده فراخوان داده شد. در صبح زود پنجشنبه ۹۱/۱۰/۱۴ از تالش با تیمی ۹ نفر جهت امداد به سمت شهر ماسوله حرکت کردیم . در ماسوله به تعداد ۱۱۰…