بایگانی آگوست, 2012

گزارش برنامه عمومی ، قلعه بابک کلیبر – ۱۳۹۱،۶،۸

29 آگوست 2012

گزارش برنامه عمومی ، قلعه بابک کلیبر – ۱۳۹۱،۶،۸
    ما گروه گردشگری خانوادگی کادوسیان تالش،در ظهر پنج شنبه از اولین هفته شهریور ۱۳۹۱ با مینی بوس از شهر تالش (هشتپر) به طرف شهر بابک در کلیبر شهری در شمالشرق آذربایجان شرقی حرکت کردیم.در آستارا و گردنه حیران (آش دوغ) توقف کوتاهی داشتیم ،و پس از پشت سر گذاشتن شهرهای اردبیل،مشکین شهر و اهر ۱۲ شب به شهر…