بایگانی آگوست, 2012

برنامه عمومی ، قله کلاهو – ۱۳۹۱،۵،۲۰

10 آگوست 2012

برنامه عمومی ، قله کلاهو – ۱۳۹۱،۵،۲۰
 در دومین برنامه عمومی گروه کادوسیان و در ۲۰ مرداد ۹۱ صبح جمعه، از میدان شهر به طرف ارتفاعات  تالش و به سمت روستای ییلاقی مریان و اق اولر حرکت کردیم . ساعت ۷:۰۰ به مریان و اق اولر رسیدیم و پس از گذشتن از روستای حسن دییرمانی ساعت ۸ در روستای زیبا و کوهپایه ای گودول توقف کردیم. با مهمانانی که برای اولین بار…

گزارش برنامه صعود قله << رشکه جی >> ۱۳۹۱،۵،۱۳

3 آگوست 2012

گزارش برنامه صعود قله << رشکه جی >> ۱۳۹۱،۵،۱۳
  در صبح جمعه و خنک ۱۳ مرداد ۹۱ از شهر هشتپر (تالش) در جاده مریان ، کیش دیبی و سپس در مسیر خاکی روستای سوباتان قرار گرفتیم.  پس از ۱ ساعت و نیم راه ، در روستای ییلاقی بسک توقف کردیم و با پرس و جو از مردی روستایی در همان اطراف ، به سمت آبادی روآدی حرکت کرده و در سمت کوه…