بایگانی ژوئن, 2012

گزارش برنامه صعود قله بغرو ، سوباتان تالش – ۱۳۹۱،۳،۱۵

4 ژوئن 2012

گزارش برنامه صعود قله بغرو ، سوباتان تالش – ۱۳۹۱،۳،۱۵
در ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ گروه با تیمی ۱۴ نفر از شهر تالش جهت صعود بلندترین قله گیلان و تالش بغرو ، به طرف روستای ییلاقی تاریخی سوباتان حرکت کردیم .  در عصر همانروز به اتفاق هم از جاهای ریبا و تاریخی سوباتان دیدن و عکاسی کردیم، و جالب توجه اینکه به نسبت سالهای پیش کوهنوردان اندکی در روستا حضور داشتند کما…