بایگانی فوریه, 2012

گزارش صعود زمستانی قله سیانوسر – هشتپر تالش – ۱۳۹۰،۱۱،۲۲

11 فوریه 2012

گزارش صعود زمستانی قله سیانوسر – هشتپر تالش – ۱۳۹۰،۱۱،۲۲
  بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ ما گروه کوهنوردی کادوسیان از شهر هشتپر (تالش) در جاده مریان و روستای ریک قرار گرفتیم.۶ صبح کنار کرخانه اسفالت و در پای کوه جنگلی سیانوسر بودیم که تازه بارش برف قطع شد سپید پوش شدن جنگل شور و حال خاصی به حرکت کوهنوردان و چند چهره جدید گروه میداد.