گزارش برنامه آبشار لاتون – ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

8 آوریل 2016بدون دیدگاه

در صبح جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۵۹ با تیمی ۱۰ نفر به طرف شهر لوندویل روستای کوته کومه حرکت کردیم. 

در راه جنگلی آبشار لاتون و با رسیدن به دوراهی در مسیر زیبای آلمانها قرار گرفتیم ، در بین راه به چشمه ای که استراحتگاهی داشت رسیدیم .

  بنا بر نظر سرپرست عزیز ، آقای تیموری دو دسته شده و ۵ نفر در راه جدید و ۵ نفر هم در مسیر روستا قرار گرفتند . 

راه جدید را که بسیار دیدنی بود و شیب نسبتا زیادی داشت را پشت سر گذاشته ، و پس از ۱ ساعت ، دو گروه در تلاقی راه اصلی به هم رسیدیم ، و ساعت ۱۱ بر سرریز آبشار ایستادیم . 

 

۲۰۱۶۰۴۰۸_۰۹۲۹۲۵
۲۰۱۶۰۴۰۸_۰۹۳۰۳۵

 

راه آلمانها

20160408_094710

۲۰۱۶۰۴۰۸_۰۹۵۲۳۳

۲۰۱۶۰۴۰۸_۰۹۵۵۰۷

 

دورنمای قله اسپیناس

20160408_102743

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۰۲۹۲۰

 

مسیر جدید آبشار

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۰۵۰۲۵

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۱۱۷۰۷

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۱۳۹۲۲

 

آبشار لاتون

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۱۵۷۰۷

20160408_121311

 

سرریز آبشار لاتون

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۲۳۳۴۵

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۳۴۸۱۵

20160408_125936

۲۰۱۶۰۴۰۸_۱۴۱۶۰۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.