نوشته های برچسب شده 'قله کلاهو ، کوههای تالش ، کلاهو ،'

برنامه عمومی ، قله کلاهو – ۱۳۹۱،۵،۲۰

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

برنامه عمومی ، قله کلاهو – ۱۳۹۱،۵،۲۰
 در دومین برنامه عمومی گروه کادوسیان و در ۲۰ مرداد ۹۱ صبح جمعه، از میدان شهر به طرف ارتفاعات  تالش و به سمت روستای ییلاقی مریان و اق اولر حرکت کردیم . ساعت ۷:۰۰ به مریان و اق اولر رسیدیم و پس از گذشتن از روستای حسن دییرمانی ساعت ۸ در روستای زیبا و کوهپایه ای گودول توقف کردیم. با مهمانانی که برای اولین بار…

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵

۱۵ آذر ۱۳۹۰

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵
       

گزارش صعود قله کلاهو – مریان و آق اولر تالش – ۱۳۹۰،۰۷،۲۲

۲۲ مهر ۱۳۹۰

گزارش صعود قله کلاهو – مریان و آق اولر تالش – ۱۳۹۰،۰۷،۲۲