نوشته های برچسب شده 'قله رشکه جی ، جوکندان تالش ، روستای بسک تالش ،'

گزارش برنامه صعود قله << رشکه جی >> ۱۳۹۱،۵،۱۳

۱۳ مرداد ۱۳۹۱

گزارش برنامه صعود قله << رشکه جی >> ۱۳۹۱،۵،۱۳
  در صبح جمعه و خنک ۱۳ مرداد ۹۱ از شهر هشتپر (تالش) در جاده مریان ، کیش دیبی و سپس در مسیر خاکی روستای سوباتان قرار گرفتیم.  پس از ۱ ساعت و نیم راه ، در روستای ییلاقی بسک توقف کردیم و با پرس و جو از مردی روستایی در همان اطراف ، به سمت آبادی روآدی حرکت کرده و در سمت کوه…

گزارش صعود قله رشکه جی – جوکندان تالش – ۱۳۸۹،۹،۱۹

۵ آذر ۱۳۸۹

گزارش صعود قله رشکه جی – جوکندان تالش – ۱۳۸۹،۹،۱۹