نوشته های برچسب شده 'برنامه کوهنوردی کادوسیان تالش ،'

برنامه ششماه اول گروه کوهنوردی کادوسیان تالش ۱۳۹۵

۱ فروردین ۱۳۹۵

برنامه ششماه اول گروه کوهنوردی کادوسیان تالش ۱۳۹۵
جدول برنامه های ششماه اول ۱۳۹۵ ” گروه کوهنوردی کادوسیان تالش “     برای رسیدن به جایی که تا به حال نرسیده ایم، باید از راهی برویم که تا به حال نرفته ایم.                                                      …

جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴

۱ مهر ۱۳۹۴

جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴
جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴ جدول برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۴ “گروه کوهنوردی کادوسیان تالش”   با قدمهای کوچک نیز میتوان سفرهای بزرگ رفت.