بایگانی فروردین, ۱۳۹۷

شناسایی مسیر آبشار کوتولارود لیسار – جنگلهای لیسار – ۹۷,۰۱,۰۷

۷ فروردین ۱۳۹۷

شناسایی مسیر آبشار کوتولارود لیسار – جنگلهای لیسار – ۹۷,۰۱,۰۷
               

آموزش کوهنوردی

۱ فروردین ۱۳۹۷

آموزش کوهنوردی
آموزش کوهنوردی – اصول مقدماتی   ورزش کوهنوردی ورزشی با نشاط و مفرحی است که بدلیل طبیعی و در دسترس بودنش در سالیان اخیر به شدت مورد توجه همگان قرار گرفته و خیل رهروان به کوهستان و طبیعت روز افزون شده است. در نگاه خیلی از مردم این ورزش احتیاج به وسیله و آموزش خاصی ندارد و فقط کافیست که صبح…