بایگانی خرداد, ۱۳۹۶

گزارش صعود قله وروشت (دهلا) – ۹۶,۰۳,۲۳

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

گزارش صعود قله وروشت (دهلا) – ۹۶,۰۳,۲۳
              روستای هریجان   آبشار هریجان   شب مانی اطراف روستا   جاده چالوس و سد سیاه بیشه   شقایق – خشخاش   روستای ولی آباد   به طرف گوسفند سرا و خشکه دره   دشت شقایق در وره وشت   گوسفندسرا   گله گرازها و اسبها در کنار آخرین چشمه راه   دماوند…