بایگانی فروردین, ۱۳۹۳

گزارش صعود مشترک قله کلاهو (۲۳۵۸ متر) – ۱۳۹۳،۱،۲۹

۲۹ فروردین ۱۳۹۳

گزارش صعود مشترک قله کلاهو (۲۳۵۸ متر) – ۱۳۹۳،۱،۲۹
    آخرین روزهای فروردین ۱۳۹۳ بود که اولین برنامه سال را مشترک با گروه انجمن کوهنوردان صومعه سرا آغاز کردیم. صبح زود برای صعود به قله تیلار از شهر هشتپر (تالش) به سمت ارتفاعات تالش حرکت کرده، و یک ساعت پس از گذشتن از چند روستا به منطقه تاریخی مریان و آق اولر رسیدیم.    با بارانی شدن هوا…