بایگانی اسفند, ۱۳۹۲

صعود قله سلنگو – کوههای تالش – ۱۳۹۲,۱۲,۰۵

۵ اسفند ۱۳۹۲

صعود قله سلنگو – کوههای تالش – ۱۳۹۲,۱۲,۰۵
اعضای شرکت کننده : کریم فتحی (سرپرست) – غلامرضا ابروش – کیوان برهانی – احمد نجفعلیزاده – مجتبی سمیعی – مبین ولد بیگی – سید معصوم معصوم زاده (راهنما)   قله سلنگو قله چم چمی   روستاهای ییلاقی طولارود (ارتفاعات تالش)   روستای شارسول   روستای شارسول طولارود (تالش)