بایگانی تیر, ۱۳۹۲

برنامه کوهپیمایی از روستای لوکاتیشون تا ناو ، و ناورود در جنگلهای اسالم – ۱۳۹۲,۰۴,۲۸

۲۸ تیر ۱۳۹۲

برنامه کوهپیمایی از روستای لوکاتیشون تا ناو ، و ناورود در جنگلهای اسالم – ۱۳۹۲,۰۴,۲۸
  اواخر تیر و ماه رمضان بود از سراه خلخال در تالش به سمت جاده خلخال و روستای خرج گیل قرار گرفتیم.در روستای کوچک لوکاتیشون ماشینها را پارک و با ده کوهنورد و یک راه بلد محلی به نام شکورعمو به سمت ناو اسالم حرکت کردیم. با انبوه درختان جنگل نور آفتابی نمی دیدیم، رودخانه ناو رود اسالم از طرفی و چشمه…