بایگانی خرداد, ۱۳۹۲

گزارش صعود قله بغرو از شکردشت – ییلاق چورون – ۱۳۹۲,۰۳,۲۴

۲۴ خرداد ۱۳۹۲

گزارش صعود قله بغرو از شکردشت – ییلاق چورون – ۱۳۹۲,۰۳,۲۴
جدا از قله آق داغ (سفیدکوه) خلخال ، با ارتفاع ۳۳۰۹ متر که ادامه رشته کوه های تالش در استان اردبیل میباشد، کوه بغرو با ارتفاع ۳۲۳۵ متر بلندترین نقطه از کوه های تالش در غرب گیلان است. ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برنامه کوهنوردی قله بغروداغ را بر خلاف سال قبل از مسیری دیگر و یکروزه آغاز کردیم. ۴ بامداد با…