بایگانی دی, ۱۳۹۱

زنده یاد مجتبی قناعت شعار – ماسوله ۱۳۹۱،۱۰،۱۴

۱۴ دی ۱۳۹۱

زنده یاد  مجتبی قناعت شعار  – ماسوله ۱۳۹۱،۱۰،۱۴
  شش شبانه روز از مفقود شدن کوهنورد جوان زنده یاد مجتبی قناعت شعار بر اثر حادثه بهمن کوه لاسه سر ماسوله گذشته بود که از کوهنوردان استان گیلان برای جستجوی همنورد مفقود شده فراخوان داده شد. در صبح زود پنجشنبه ۹۱/۱۰/۱۴ از تالش با تیمی ۹ نفر جهت امداد به سمت شهر ماسوله حرکت کردیم . در ماسوله به تعداد ۱۱۰…