بایگانی آبان, ۱۳۹۱

بهادر جان صعودت مبارک

۱ آبان ۱۳۹۱

بهادر جان صعودت مبارک
      به یاد عزیزانی که شمع وجودشان دیگر پرتو بخش محفل ما نیست و تحمل فقدانشان برای همیشه موجب تالم قلوب ماست ولی یاد و خاطره اشان همواره در دلها زنده و جاودان خواهد ماند.      همنورد خوش اخلاق و مهربان گروه کادوسیان بهادر رحمتی را بر اثر سانحه دلخراش تصادف از دست دادیم.   دانشجوی رشته کامپیوتر بود…