بایگانی فروردین, ۱۳۹۱

گزارش برنامه تیلار تالش – ۱۳۹۱،۱،۲۲

۲۲ فروردین ۱۳۹۱

گزارش برنامه تیلار تالش – ۱۳۹۱،۱،۲۲
    تکه هایی از بهمن، به جا مانده از زمستان ۱۳۹۰   چشم انداز روستای سله یوردی      قله کلاهو و دورنمای دریاچه یخزده بیلگو     سوته بن (کوه سوخته) نامی تالشی، در مسیر و مجاورت تیلار    استراحت گروه بین سوته بن و تیلار    تصویر زوم شده گروه از پای قله تیلار      …