بایگانی شهریور, ۱۳۸۹

برنامه سه تپه و استخر سراگاه ، هشتپر ، تالش – ۱۳۸۹،۶،۳۰

۳۰ شهریور ۱۳۸۹

برنامه سه تپه و استخر سراگاه ، هشتپر ، تالش – ۱۳۸۹،۶،۳۰
     

گزارش برنامه جنگل پیمایی از روستای جوکندان تالش تا روستای ییلاقی بسک (سوباتان) ۱۳۸۹،۶،۵)))

۵ شهریور ۱۳۸۹

گزارش برنامه جنگل پیمایی از روستای جوکندان تالش تا روستای ییلاقی بسک (سوباتان) ۱۳۸۹،۶،۵)))
ساعت ۷:۰۰ صبح جمعه ۵ شهریور ۱۳۸۹ با تیمی ۵ نفر برنامه کوهپیمایی و جنگل نوردی را آغاز کردیم.    در جنگلهای مشرف به دهستان جوکندان تالش راهی قدیمی وجود دارد، که در سالیان خیلی دور وقتی که جاده های خاکی نبود مردم منطقه از این راه جنگلی و مالرو برای رسیدن به روستاهای ییلاقی همچون سوباتان ، اسبومار ،…